Hjælp os med din viden ved høringssvar

 

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi vil meget gerne høre fra dig i forbindelse med indgivelse af høringssvar til kliniske retningslinjer. Mail dine kompetencer til vores faglige tovholder, så vi kan bringe vores fælles viden i spil ift. bassinfysioterapi og hav indflydelse på de kliniske retningslinjer.

Kære medlem af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Det er helt klart Dansk Selskab for Bassinfysioterapis (DSfB) oplevelse, at vi gennem etablering af paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har fået et direkte talerør i forbindelse med faglige spørgsmål.
DSF kontakter os ved høringer af kliniske retningslinjer, udpegning til arbejdsgrupper vedr. kliniske retningslinjer og vi kan komme med forslag til kliniske retningslinjer evt. i samarbejde med de andre selskaber under DSF. Derudover er det tanken at vi etablerer netværk selskaberne imellem f.eks. forskellige tænketanke med relevante fysioterapeutiske emner der går på tværs af selskaberne. Det kunne være f.eks. smerter.
Så hvis du er fagligt engageret og har særlig viden eller praktisk erfaring ift. en patientgruppe og brug af bassinfysioterapi til denne gruppe, så send venligst en mail til DSfB´s faglige tovholder, således din viden/erfaring kan komme i spil til gavn for alle bassinfysioterapeuter.
Skriv blot navn, ansættelsessted og e-mail-adresse, det/de område du arbejder med og er interesseret i og evt. om du har en eller andet akademisk uddannelse ud over bachelor/grunduddannelsen.
Som faglig tovholder for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi kan jeg så hurtigt kontakte dig og sparre eller høre om du vil deltage i den aktuelle faglige opgave.
Du kan læse vores allerede indgivne høringssvar under "Fagligt". Der er ofte korte svarfrister på indgivelse af høringssvar, derfor vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan bringe vores fælles viden i spil til gavn for alle bassinfysioterapeuter.

Jeg ser frem til at høre fra dig!
På vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi
Faglig tovholder, Anette Spence                                                           

E-mail-adresse: anettespence@gmail.com

Redigeret af : Rikke Vig Bertelsen, 06.03.2014

Til top